پروژه ی شهر- بازی

کاری از بامداد افشار و به تهیه کنندگی بهارک خاوری

به کارگردانی آتیلا پسیانی و بازی پگاه طبسی نژاد

خواننده: اصغر پیران

نوازندگان: امید سعیدی، کاوه ستاری، کیارش بختیاری و پویا شمالی

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: