به زودی | نمایش مدارِ بسته| در تاتر مستقل تهران

photo_2017-01-26_22-45-18

به زودي

نمایش مدارِ بسته

اثری متفاوت در تئاتر مستقل تهران

نویسنده، طراح و کارگردان: پگاه طبسی نژاد
طراح نور و مشاور كارگردان: علي تبريزي
طراح صدا و موسيقي: صبا عليزاده
طراح گرافيك: فرهاد فزوني
مدیر تولید: حسن جودکی

‏@theclosedcircuit @mostagheltheater @bazitheatercompany

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: