کارگاه “پرسه زنی در شهر” …تهران، حوالی نوفل لوشاتو

11794591_1597530807166177_2795133195637501905_o

جامعه ی نیومدیا و پروژه های آران برگزار می کنند
کارگاه “پرسه زنی در شهر”
تهران، حوالی نوفل لوشاتو
کارگاهی از پگاه طبسی‌نژاد

ریشه های هنر هنرمند را در کجا می توان جستجو کرد؟ تصاویر،موتیوها، آواها، انگاره ها و حتی محتوای هنری آثار هر هنرمند، از چه ریشه ای سیراب می شوند؟
اگر بپذیریم که “زیست” هنرمند به “زایش” هنری او می انجامد، “فضا” و “جهان” جغرافیایی و زمانی این زیست، موضوعیت می یابد.
پرسش در اینجا این است که آیا هنرمند می تواند سفر در این بعد زمانی و مکانی را سرعت بخشد؟
آیا می توان در روندی “خودآگاهانه”، تن به میان‌بری داد که ماهیت زمانی، مکانی، زیستی را به “تجسم” برساند و قابلیت ارائه بخشد؟
این کارگاه سه روزه، تلاشی است برای خلق اثر هنری با نگاهی بینارشته ای، با فرآیندی کنترل شده و سیستماتیک، که هنرمندان زمینه ها و مدیوم‌های گوناگون را گرد هم می‌آورد تا در سه روز گوناگون با همدیگر همسفر شوند. همسفر پرسه زنی در محله ای از شهر، که این بار، نوفل لوشاتوست.
روز اول کارگاه، در خيابان‌ها و كوچه پس كوچه‌هاى محله نوفل لوشاتو، به درک و مشاهده اختصاص می یابد. روز دوم، روز نگاه دوباره و مسیردهی است. بيشتر مدت زمان این روز را در محل گالری «پروژه‌های آران» در خيابان نوفل لوشاتو خواهیم بود و متریال روز اول را موضوع کار قرار می دهیم.
سومين روز هم در محل گالری «پروژه‌هاى آران» برگزار خواهد شد. اين مرحله جايى است كه خواهيم دريافت اين كارگاه پايان مى‌گيرد يا زمانى براى آفرينش خواهد بود.
کارگاه “پرسه زنی در شهر” اولین مجموعه از مجموعه ورک شاپ هایی است به هدایت پگاه طبسی نژاد و با محوریت ایجاد پروژه‌های بینا رشته ای برگزار می‌شود . این کارگاه، فاقد حالتی آموزشی / کلاسی است، بلکه مجالی است برای دیدار، گفتگو و همکاری هنرمندان از رشته ها و رسانه های متفاوت هنر.
اولین دوره‌ی کارگاه “پرسه زنی در شهر” با همکاری جامعه‌ی نیومدیا و گالری آران در روزهای پایانی نمایشگاه تهران حقیقی و مجازی برگزار می‌شود.
ظرفیت کارگاه محدود است لطفا حضور خود را اعلام کرده از طریق ایمیل pegah.tn@gmail.comثبت نام کنید.
زمان کارگاه، مقارن با روزهای پایانی نمایشگاه «تهران حقیقی مجازی» روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، از ساعت ده تا سه عصر
و جمعه سه تا هشت عصر خواهد بود.
شرکت در کارگاه‌ رایگان است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: